25

Hi ha una població que presenta una freqüència alta d’individus albins a causa de l’alt grau d’endogàmia que predomina entre ells, ja que eviten barrejar-se amb altres grups. Els individus albins d’aquest grup presenten un menor grau de dany causat pel Sol ja que estan protegits per la frondosa selva on viuen. De quina població es tracta?

24

Existeix una malaltia de la retina molt poc comuna que es va originar en unes illes i que és causada per una mutació recessiva en el cromosoma X que provoca miopia i ceguera nocturna. De quines illes es tracta?

23

La fenilcetonúria o «PKU» és un trastorn hereditari poc freqüent que provoca l’acumulació de l’aminoàcid «fenilalanina» en l’organisme a causa d’un defecte en el gen que ajuda a crear l’enzim que descompon la fenilalanina. Generalment, apareix en 1/10.000 naixements, però hi ha una població on aquesta malaltia és més freqüent, apareixent en 1/4.000 naixements. En quina?

22

b) Al Pròxim Orient, on es troba l’origen del blat com a aliment bàsic.

21

La celiaquia és una malaltia digestiva i genètica que causa lesions en l’intestí prim com a conseqüència d’una intolerància immunològica i permanent al gluten ingerit de l’ordi, el blat o el sègol. En quines zones diries que la freqüència d’aquesta malaltia és més alta?

16

Una població presenta una cara amb unes característiques de màscara protectora contra el fred gràcies al greix que recobreix els arcs zigomàtics i les òrbites dels ulls. De quina població creus que es tracta?

15

Una població presenta una cara ampla i plana amb caràcters especialment adaptats al fred extrem (augment de la capa adiposa i reducció de les prominències). De quina població creus que es tracta?

28

Una població sempre es troba en el lloc on es va diferenciar. (Falsa)

27

La distribució geogràfica de les adaptacions a la temperatura sempre respon al patró ecològic esperat. (Falsa)

14

Una població aborígena presentava una doble aclimatació tan al fred com a la calor. La seva adaptació al fred implicava un aïllament per hipotèrmia (conductància tèrmica) i no tremolar per escalfar-se ni augmentar la seva taxa metabòlica ja que seria desadvantatjós en climes càlids. De quins aborígens creus que es tracta?