15

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a una disminució dels nivells de vitamina D en els individus, ja que la proteïna transportadora de vitamina D és menys eficient i no permet que arribi correctament al seu destí. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 20%, però hi ha una població on aquesta és només del 5%. Quina?

14

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a una disminució dels nivells de vitamina C en els individus, ja que produeix una proteïna transportadora de vitamina C menys eficient. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 51.1%, però hi ha una població on aquesta és només del 19.4%. Quina?

13

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a una disminució dels nivells de vitamina C en els individus, ja que la proteïna transportadora de vitamina C és menys eficient. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 51.1%, però hi ha una població on aquesta arriba al 92.4%. Quina?

12

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha dues poblacions on aquesta és només del 33%. Quines?

11

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha una població on aquesta arriba al 66%. Quina?

10

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a l’anorexia nerviosa i a la bulímia nerviosa. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 26%, però hi ha dues poblacions on aquesta arriba al 36%. Quines?

9

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on només és del 15.2%. Quina?

8

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on arriba al 45.8%. Quina?

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb la intolerància a la fructosa. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és nul·la, ja que únicament s’ha trobat en una població, on assoleix la freqüència del 0.9%. En quina població diries que es troba?

6

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb un augment dels nivells d’àcids grassos i de partícules de LDL en els individus que en són portadors, fet que els podria fer més propensos a desenvolupar diabetis de tipus 2. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 9.9%, però existeix una població on només és del 0.8%. Quina?