15

Alguns dels gens implicats en la resistència a alguns virus els tenim gràcies als encreuaments del passat amb els neandertals.

14

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb el síndrome d’ovaris poliquístics (SOP) en les dones. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 29%, però existeix una població on arriba al 44.6%. Quina?

13

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada amb individus que presenten una major longevitat i que pateixen insomni. La freqüència d’aquesta variant en homozigosi a nivell mundial és del 56.8%, però existeix una població on arriba al 91.6%. Quina?

12

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus amb major risc a caure en depressió i a patir al·lèrgies. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 66.7%, però existeix una població on aquesta és només del 27%. Quina?

11

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus amb major risc a caure en depressió i a patir al·lèrgies. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 66.7%, però existeix una població on arriba al 97.9%. Quina?

10

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on no es troba (0%). Quina?

9

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on arriba fins al 24.6%. Quina?

8

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada a la resistència a la infecció del norovirus de Norwalk, el qual causa gastroenteritis. A nivell mundial, la freqüència d’individus portadors de la variant en homozigosi és del 14.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència és nul·la (0%). Quina?

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha dos continents on aquesta freqüència no arriba a l’1%. Quins?

6

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència arriba quasi al 50%. En quina?