14

Una població aborígena presentava una doble aclimatació tan al fred com a la calor. La seva adaptació al fred implicava un aïllament per hipotèrmia (conductància tèrmica) i no tremolar per escalfar-se ni augmentar la seva taxa metabòlica ja que seria desadvantatjós en climes càlids. De quins aborígens creus que es tracta?