23

La fenilcetonúria o «PKU» és un trastorn hereditari poc freqüent que provoca l’acumulació de l’aminoàcid «fenilalanina» en l’organisme a causa d’un defecte en el gen que ajuda a crear l’enzim que descompon la fenilalanina. Generalment, apareix en 1/10.000 naixements, però hi ha una població on aquesta malaltia és més freqüent, apareixent en 1/4.000 naixements. En quina?