15

Alguns dels gens implicats en la resistència a alguns virus els tenim gràcies als encreuaments del passat amb els neandertals.