1

La malària és una malaltia causada per la picada d’un mosquit que duu el paràsit Plasmodium. Aquests mosquits viuen en zones càlides, on la incidència de la malaltia és molt alta. En aquestes zones, existeixen unes variants genètiques que protegeixen als individus d’aquesta malaltia. En quines poblacions hi situaries la presència?