25

Hi ha una població que presenta una freqüència alta d’individus albins a causa de l’alt grau d’endogàmia que predomina entre ells, ja que eviten barrejar-se amb altres grups. Els individus albins d’aquest grup presenten un menor grau de dany causat pel Sol ja que estan protegits per la frondosa selva on viuen. De quina població es tracta?