Els lacandons són un grup ètnic provinent dels maies que antigament van habitar una àmplia zona que comprèn sobretot l’àrea de Chiapas i Guatemala. L’alt grau d’endogàmia que predomina entre ells ha determinat l’aparició de malalties. El fet que evitin barrejar-se amb altres grups racials, ha resultat en la marcada endogàmia que ha afavorit l’aparició de l’alta prevalença d’albinisme. Els individus afectats d’alibinisme d’aquest grup presenten un grau d’afectació per fotodany menor que altres grups d’albins estudiats. El fet que el dany causat pel Sol i altres alteracions relacionades amb el medi ambient semblin ser limitades i discretes, podria explicar-se per la protecció que els dóna la frondosa selva en què viuen. Hi ha una població que presenta una freqüència alta d’individus albins a causa de l’alt grau d’endogàmia que predomina entre ells, ja que eviten barrejar-se amb altres grups. Els individus albins d’aquest grup presenten un menor grau de dany causat pel Sol ja que estan protegits per la frondosa selva on viuen. De quina població es tracta? a) Població de Nigèria. b) Població de Zimbàbue. c) Població de Lacandona (Chiapas i Guatemala). Resposta: c) Població de Lacandona (Chiapas i Guatemala).
Font de la imatge: https://fotos.miarroba.com/gerilfate/443-albino-lacandones/
En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta: – https://www.medigraphic.com/pdfs/derrevmex/rmd-2016/rmd165o.pdf – https://human-evolution.blog/human-biology/8-diversidad-humana-y-adaptacion/