El joc

El taulell

En el  taulell hi ha representat el mapa mundial, amb una ruleta integrada que permet indicar a l’atzar la categoria de la que cal fer la pregunta. Les targetes de cada categoria es situen dins dels quatre espais assignats sobre el taullel, i cada pila de targetes conté intercalades targetes de la cinquena categoria, de reflexió. 

El carrils

Els carrils de recorregut per als jugadors, que són peces en dues dimensions en forma de doble hèlix de DNA, on per cada punt aconseguit cal introduir una peça petita (bases nitrogenades) en el seu interior. La seva funció és permetre el còmput de punts sumats per cada pregunta encertada.

Les targetes

Les targetes, que inclouen les preguntes en format curt i la opció multi-resposta.

Les il·lustracions que acompanyen el contingut científic són els 5 logos corresponents a cada categoria (climatologia, dieta i metabolisme, morfologia, immunitat i reflexió) i el dibuix de la portada del joc.