13

Va existir una població que presentava un metabolisme basal alt i que no tremolava per generar calor perquè s’havia adaptat a l’ambient fred, humit i amb vent en què vivien. Aquests individus tenien una cultura nòmada i passaven la major part de la seva vida en canoes, alimentant-se d’animals marins com foques i balenes. On situaries aquesta població?

3

L’arsènic és un cancerigen perjudicial per a la salut. Existeix una població que consumeix aigua potable amb nivells molt alts d’arsènic que pot prosperar adequadament perquè poden eliminar-lo més ràpidament del cos gràcies a la seva composició genètica. On situaries aquesta població?