L’adaptació de l’ésser humà a l’entorn que habita, el porta a desenvolupar elements culturals particulars que li permeten sobreviure. Per als habitants de Xile Austral de fa uns 6000 anys enrere sens dubte aquest va ser un gran desafiament, dos grups de persones, els kawésqar i yaganes, qui habiten respectivament des de la península de Brecknock fins al golf de Penas especialment a Puerto Edén i a les costes de Canal Beagle fins al Cap de Hornos.

Tenien una cultura essencialment nòmada i canoera, que no només van obtenir els seus recursos alimentaris de la mar sinó que el van convertir en part del seu territori i hàbitat de vida; en les seves canoes fetes d’escorça d’arbre, van viure i es van desenvolupar. Quan arribaven a terra feien barraques amb fustes i les cobrien amb pells de llop o branques. Els seus instruments els fabricaven en general amb ossos de balena, on es poden trobar diferents tipus d’arpons, com els dentats, amb barba doble o simple, punxons i agulles.

A més de les adaptacions culturals (vestits i iglús), presentaven una elevada taxa metabòlica degut a un règim alimentari ric en greixos i en proteïnes per a l’aclimatació metabòlica. Vivien en un ambient fred, humit i amb vent, sense roba (ja que amb la roba mullada, el fred i el vent es moririen). El seu metabolisme basal era alt i no tremolaven per generar calor (termogènesi sense tremolors). Els Alakalufes o Kawésqar vivien en un ambient humit que no els permetia escalfar-se amb el Sol durant el matí però tenien una elevada taxa metabòlica que s’hauria seleccionat evolutivament com a defensa al fred. Un estudi va determinar que la temperatura bucal d’aquests individus era de 37,4-37,5 ºC, mentre que la dels europeus era de 37,1-37,2 ºC, la qual seria indicador de taxes metabòliques més altes en els habitants de la Terra del Foc. És possible que l’extinció dels Yamanas i Alakalufes es degués (a més de a l’extermini per part dels colons i les malalties infeccioses que van introduir) al declivi de l’aliment energètic que consumien (foca) per la sobreexplotació duta a terme pels europeus.

Va existir una població que presentava un metabolisme basal alt i que no tremolava per generar calor perquè s’havia adaptat a l’ambient fred, humit i amb vent en què vivien. Aquests individus tenien una cultura nòmada i passaven la major part de la seva vida en canoes, alimentant-se d’animals marins com foques i balenes. On situaries aquesta població?

a) Població d’Alakaluf o Kawésqar (Terra del Foc, Argentina, Amèrica del Sud).

b) Població europea del nord.

c) Poblacions asiàtiques.

 

Resposta: a) Població d’Alakaluf o Kawésqar (Terra del Foc, Argentina, Amèrica del Sud).

Font de la imatge: https://www.historiacocina.com/paises/articulos/argentina/patagonia3.htm

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://www.mhnv.gob.cl/636/w3-article-92498.html?_noredirect=1