4

Les persones que pateixen un carcinoma de pulmó i se sotmeten a quimioteràpia presenten diferents respostes al tractament en funció de la seva composició genètica. Els individus que presenten l’al·lel T en el promotor del gen ABCC2 responen pitjor al tractament i mostren una supervivència més curta. Tot i que l’al·lel T és minoritari (0.2 – 3%), hi ha una regió on la freqüència és superior (6%). De quina regió diries que es tracta?