15

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on només un 1.1% dels individus presenten aquest genotip. On és tan inusual trobar individus amb els ulls blaus?

14

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on un 61.4% dels individus presenten aquest genotip. On hi ha tants individus amb els ulls blaus?