12

El cabell llis està associat a una variant genètica que a nivell mundial té una freqüència del 46%. Hi ha una població però, on el 73.6% dels individus són portadors d’aquesta variant. En quina?