Al cromosoma 4, dins del gen FRAS1, hi ha un polimorfisme genètic (rs1268789) que està associat amb la morfologia del cabell i presenta dos possibles al·lels: C o T. L’al·lel T està associat al cabell llis. Mentre que la freqüència a nivell mundial de l’al·lel T és del 46%, hi ha una població on la freqüència de l’al·lel T és del 73.6%, amb un 54.7% de la població sent homozigot TT. Quina població diries que és?

El cabell llis està associat a una variant genètica que a nivell mundial té una freqüència del 46%. Hi ha una població però, on el 73.6% dels individus són portadors d’aquesta variant. En quina?

a) Població de l’Est d’Àsia.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

 

Resposta: a) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://es.123rf.com/photo_97804051_hermosa-mujer-asi%C3%A1tica-con-el-pelo-largo-y-liso-sobre-fondo-claro-37-00.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1268789/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1268789

  • Pośpiech E, Karłowska-Pik J, Marcińska M, Abidi S, Andersen JD, Berge MVD, Carracedo Á, Eduardoff M, Freire-Aradas A, Morling N, Sijen T, Skowron M, Söchtig J, Syndercombe-Court D, Weiler N, Schneider PM, Ballard D, Børsting C, Parson W, Phillips C, Branicki W; EUROFORGEN-NoE Consortium. Evaluation of the predictive capacity of DNA variants associated with straight hair in Europeans. Forensic Sci Int Genet. 2015 Nov;19:280-288. doi: 10.1016/j.fsigen.2015.09.004. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26414620.