18

S’ha vist que aquelles noies que han consumit menys de 260 ml de llet al dia i presenten una variant genètica concreta, mostren un contingut mineral inferior en la seva columna vertebral. Això suggereix que les noies que presenten aquesta variant necessitarien un aport de calci més elevat en la seva dieta. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 18%, però hi ha una població on és només del 1.9%. Quina?

14

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a una disminució dels nivells de vitamina C en els individus, ja que produeix una proteïna transportadora de vitamina C menys eficient. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 51.1%, però hi ha una població on aquesta és només del 19.4%. Quina?

12

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha dues poblacions on aquesta és només del 33%. Quines?

8

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on arriba al 45.8%. Quina?

21

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb una major tolerància al dolor en els individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant es troba en una freqüència del 23%, però hi ha una població on tan sols és del 13,2%. De quina població creus que es tracta?

14

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb el síndrome d’ovaris poliquístics (SOP) en les dones. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 29%, però existeix una població on arriba al 44.6%. Quina?

5

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb un augment dels nivells d’àcids grassos i de partícules de LDL en els individus que en són portadors, fet que els podria fer més propensos a desenvolupar diabetis de tipus 2. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 9.9%, però existeix una població on arriba al 21%. Quina?

16

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten uns nivells més elevats d’ira i de comportament relacionat amb l’agressió, i també amb posicions de popularitat i lideratge dins de grups socials. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 36.5%, però existeix una població on només és del 18.3%. Quina?

12

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus amb major risc a caure en depressió i a patir al·lèrgies. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 66.7%, però existeix una població on aquesta és només del 27%. Quina?

9

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on arriba fins al 24.6%. Quina?