Al cromosoma 11, hi ha un polimorfisme genètic (rs6265) que presenta dos possibles al·lels: T (20%) o C (80%). L’ al·lel T està associat amb un empaquetament anormal del precursor de BDNF i per tant amb una disminució de la producció de BDNF madur en les cèl·lules. És per això que l’al·lel T s’ha associat a individus amb menor susceptibilitat a trastorns neurològics degeneratius com el Parkinson, Huntington i Lupus. L’al·lel T també està associat a la introversió i a conferir protecció contra la depressió després d’haver estat sotmès a repetides derrotes. Encara que a nivell mundial el percentatge d’homozigots TT és només del 6.9%, hi ha una població on el percentatge d’homozigots TT és del 24.6%. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on arriba fins al 24.6%. Quina?

a) Població africana.

b) Població europea.

c) Població de l’Est d’Àsia.

 

Resposta: c) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs6265/

  • Krishnan V, Han MH, Graham DL, Berton O, Renthal W, Russo SJ, Laplant Q, Graham A, Lutter M, Lagace DC, Ghose S, Reister R, Tannous P, Green TA, Neve RL, Chakravarty S, Kumar A, Eisch AJ, Self DW, Lee FS, Tamminga CA, Cooper DC, Gershenfeld HK, Nestler EJ. Molecular adaptations underlying susceptibility and resistance to social defeat in brain reward regions. Cell. 2007 Oct 19;131(2):391-404. doi: 10.1016/j.cell.2007.09.018. PMID: 17956738.