Al cromosoma 19, dins del gen INSR, hi ha un polimorfisme genètic (rs1799817) que presenta dos possibles al·lels: A (29%) o G (71%). L’al·lel A és el menys comú i es troba associat al síndrome d’ovaris poliquístics (SOP) en les dones. Mentre que a nivell mundial, el percentatge d’individus portadors de l’al·lel A és del 29%, hi ha una població on la freqüència d’aquest al·lel arriba al 44.6%. De quina població creus que es tracta?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb el síndrome d’ovaris poliquístics (SOP) en les dones. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 29%, però existeix una població on arriba al 44.6%. Quina?

a) Població europea.

b) Població americana.

c) Població de l’Est d’Àsia.

 

Resposta: c) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://ivi.es/blog/que-son-los-ovarios-poliquisticos/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1799817/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21824047/

  • Ramos Cirilo PD, Rosa FE, Moreira Ferraz MF, Rainho CA, Pontes A, Rogatto SR. Genetic polymorphisms associated with steroids metabolism and insulin action in polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 2012 Mar;28(3):190-4. doi: 10.3109/09513590.2011.593661. Epub 2011 Aug 9. PMID: 21824047.