Al cromosoma 7, dins del gen AOC1, hi ha un polimorfisme genètic (rs2071517) que presenta dos possibles al·lels: A (32%) o G (68%). L’al·lel A és el menys comú i es troba associat a un efecte protector moderat per a la intolerància a la histamina.
La intolerància a la histamina és una situació en la que després de la ingesta de menjar, en comptes de ser tolerat i digerit adequadament, es produeixen una sèrie de símptomes en la persona intolerant. L’individu és incapaç de descomposar el contingut d’histamina de forma apropiada, fet que té com a conseqüència l’aparició de trastorns digestius com la diarrea, l’inflor i el dolor d’estómac.
Aquesta variant genètica descrita anteriorment s’ha vist associada en individus que presenten protecció davant d’aquesta intolerància. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant protectora és del 32%, però hi ha una població on assoleix una freqüència del 45.8%. Quina població diries que presenta més individus amb la variant protectora per aquesta intolerància?

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on arriba al 45.8%. Quina?

a) Població nord-americana.

b) Població europea.

c) Població de l’Est d’Àsia.

 

Resposta: c) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/indigestion-dyspepsia/symptoms-causes

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs2071517/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs2071517
– https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/intolerancia-a-la-histamina/que-es-la-intolerancia-a-la-histamina-y-cuales-son-sus

  • Maintz, L., Yu, C. F., Rodríguez, E., Baurecht, H., Bieber, T., Illig, T., Weidinger, S., & Novak, N. (2011). Association of single nucleotide polymorphisms in the diamine oxidase gene with diamine oxidase serum activitiesAllergy66(7), 893–902. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2011.02548.x