9

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on només és del 15.2%. Quina?

8

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on arriba al 45.8%. Quina?

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb la intolerància a la fructosa. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és nul·la, ja que únicament s’ha trobat en una població, on assoleix la freqüència del 0.9%. En quina població diries que es troba?