Al cromosoma 12, dins del gen VDR, hi ha un polimorfisme genètic (rs4516035) que presenta dos possibles al·lels: C (18%) o T (82%). Un estudi va veure com les noies que tenien l’al·lel C en el seu genotip, presentaven un contingut mineral un 13% inferior en la columna vertebral si la seva ingesta de llet havia sigut inferior als 260ml per dia. Aquesta informació suggeriria que les noies amb aquesta variant necessitarien consumir més llet o un aport de calci superior al dia en comparació amb aquelles que no presenten la variant.
A nivell mundial, la freqüència de l’al·lel C és del 18%, però hi ha una població on aquesta freqüència és només del 1.9%. En quina població diries que hi ha menys individus portadors d’aquest al·lel?

S’ha vist que aquelles noies que han consumit menys de 260 ml de llet al dia i presenten una variant genètica concreta, mostren un contingut mineral inferior en la seva columna vertebral. Això suggereix que les noies que presenten aquesta variant necessitarien un aport de calci més elevat en la seva dieta. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 18%, però hi ha una població on és només del 1.9%. Quina?

a) Població de l’Est d’Àsia.

b) Població europea.

c) Població africana.

 

Resposta: a) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://www.laprensa.hn/guiamedica/temas/979573-410/la-leche-un-aliado-para-obtener-calcio?utm_source=LaPrensa&utm_medium=referral&utm_campaign=notas-relacionadas

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs4516035/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs4516035

  • Esterle, L., Jehan, F., Sabatier, J.-P., & Garabedian, M. (2009). Higher Milk Requirements for Bone Mineral Accrual in Adolescent Girls Bearing Specific Caucasian Genotypes in the VDR Promoter. Journal of Bone and Mineral Research, 24(8), 1389–1397. doi:10.1359/jbmr.090301