Al cromosoma 13, dins la regió promotora del gen receptor de serotonina (HTR2A), hi ha un polimorfisme genètic funcional (rs6311) que presenta dos possibles al·lels: C (56%) o T (44%). L’al·lel C s’ha relacionat amb el lideratge i el domini social, identificat com un “ingredient secret” de la popularitat entre els individus. Tot i així, aquest al·lel sembla tenir només un efecte potenciador que propicia unes característiques de la popularitat més rellevants, ja que no existeix cap “gen de la popularitat”. L’Al·lel C en homozigosi, en els individus amb genotip CC, s’ha relacionat amb un nivell més alt d’ira i de comportament relacionat amb l’agressió en els individus en qüestió. Arreu del món, la freqüència d’homozigots CC per aquest loci oscil·la entre el 33% i el 40%. Hi ha una regió però, on la freqüència d’homozigots CC és significativament menor, del 18.3%. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten uns nivells més elevats d’ira i de comportament relacionat amb l’agressió, i també amb posicions de popularitat i lideratge dins de grups socials. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 36.5%, però existeix una població on només és del 18.3%. Quina?

a) Població de l’Est d’Àsia.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: a) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-grupo-blanco-del-equipo-del-negocio-d-con-el-jefe-rojo-del-l%C3%ADder-image49087484

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs6311/

  • Dijkstra, J. K., Lindenberg, S., Zijlstra, L., Bouma, E., & Veenstra, R. (2013). The Secret Ingredient for Social Success of Young Males: A Functional Polymorphism in the 5HT2A Serotonin Receptor Gene. PLoS ONE, 8(2), e54821. doi:10.1371/journal.pone.0054821 
  • Wu K, Chen C, Moyzis RK, Greenberger E, Yu Z. Gender Interacts with Opioid Receptor Polymorphism A118G and Serotonin Receptor Polymorphism -1438 A/G on Speed-Dating Success. Hum Nat. 2016 Sep;27(3):244-60. doi: 10.1007/s12110-016-9257-8. PMID: 27193909.