16

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten uns nivells més elevats d’ira i de comportament relacionat amb l’agressió, i també amb posicions de popularitat i lideratge dins de grups socials. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 36.5%, però existeix una població on només és del 18.3%. Quina?