12

El cabell llis està associat a una variant genètica que a nivell mundial té una freqüència del 46%. Hi ha una població però, on el 73.6% dels individus són portadors d’aquesta variant. En quina?

9

L’arribada de la menopausa, entre d’altres factors, també està determinat per la genètica. Existeix una variant genètica que s’ha associat a la retirada de la menstruació unes 25 setmanes abans. La prevalença d’aquesta variant en la població mundial és del 50%, però hi ha una població on aquesta variant no arriba al 20%. De quina població es tracta?

8

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada amb individus que presenten una major alçada. La freqüència d’aquesta variant en homozigosi a nivell mundial és del 19.5%, però existeix una població on és només del 0.4%. Quina?

8

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada a la resistència a la infecció del norovirus de Norwalk, el qual causa gastroenteritis. A nivell mundial, la freqüència d’individus portadors de la variant en homozigosi és del 14.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència és nul·la (0%). Quina?

5

Alguns individus no presenten antígens sanguinis del tipus Lewis B perquè tenen l’al·lel T en un polimorfisme del gen FUT2. Aquests individus mostren una resistència innata a les infeccions d’alguns virus, sobretot als que causen infeccions respiratòries. A nivell mundial, l’al·lel T té una freqüència del 2%, però hi ha una població on quasi el 70% dels individus el presenten. Quina?

4

Les persones que pateixen un carcinoma de pulmó i se sotmeten a quimioteràpia presenten diferents respostes al tractament en funció de la seva composició genètica. Els individus que presenten l’al·lel T en el promotor del gen ABCC2 responen pitjor al tractament i mostren una supervivència més curta. Tot i que l’al·lel T és minoritari (0.2 – 3%), hi ha una regió on la freqüència és superior (6%). De quina regió diries que es tracta?