Al cromosoma 19, dins del gen FUT2, hi ha un polimorfisme genètic (rs601338) que presenta dos possibles al·lels: G (68%) i A (32%).

L’ al·lel minoritari A en homozigosi s’ha vist que confereix immunitat genètica davant la infecció del norovirus de Norwalk, el qual causa gastroenteritis. Els individus portadors de l’al·lel G, en canvi, s’ha vist que presenten nivells més alts de bifidobactèries en el cos.

A nivell mundial, la freqüència d’homozigots AA és del 14.5%, però hi ha una regió on la freqüència d’homozigots AA és inexistent (0%) i l’al·lel A només es troba en heterozigosi en el genotip GA amb una freqüència de tan sols el 0.8%. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada a la resistència a la infecció del norovirus de Norwalk, el qual causa gastroenteritis. A nivell mundial, la freqüència d’individus portadors de la variant en homozigosi és del 14.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència és nul·la (0%). Quina?

a) Població de l’Est d’Àsia.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: a) Població de l’Est d’Àsia.

Font de la imatge: https://abcnews.go.com/Health/stomach-flu-chances-norovirus/story?id=60604232

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs601338/