8

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada a la resistència a la infecció del norovirus de Norwalk, el qual causa gastroenteritis. A nivell mundial, la freqüència d’individus portadors de la variant en homozigosi és del 14.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència és nul·la (0%). Quina?

5

Alguns individus no presenten antígens sanguinis del tipus Lewis B perquè tenen l’al·lel T en un polimorfisme del gen FUT2. Aquests individus mostren una resistència innata a les infeccions d’alguns virus, sobretot als que causen infeccions respiratòries. A nivell mundial, l’al·lel T té una freqüència del 2%, però hi ha una població on quasi el 70% dels individus el presenten. Quina?