21

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb una major tolerància al dolor en els individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant es troba en una freqüència del 23%, però hi ha una població on tan sols és del 13,2%. De quina població creus que es tracta?

20

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb una major tolerància al dolor en els individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant es troba en una freqüència del 23%, però hi ha una població on arriba al 36,05%. De quina població creus que es tracta?