2

Sabent que els nostres avantpassats van sorgir d’Àfrica per colonitzar la resta de llocs del món, i que eren de pell fosca degut a l’alta radiació rebuda pel continent africà, en quines zones del planeta situaries l’aparició de mutacions que provoquessin un aclariment de la pell?