L’ evolució dels humans està escrita a la pell. Més enllà d’un tret d’identitat, el color de la pell en els humans representa un exemple de com la nostra espècie ha estat capaç d’adaptar-se als diferents ambients. Aquestes diferències es deuen principalment a la melanina, el pigment que determina el grau de pigmentació de la pell (és el que fa que ens posem morenos) i que actua com una barrera de protecció. La distribució del color de la pell humana està altament correlacionada amb la intensitat de radiació UV incident sobre la superfície terrestre. D’aquesta manera, en llocs amb una alta irradiació s’haurien afavorit pells més fosques, mentre que les pells més clares s’haurien vist afavorides a latituds altes.

Sabent que els nostres avantpassats van sorgir d’Àfrica per colonitzar la resta de llocs del món, i que eren de pell fosca degut a l’alta radiació rebuda pel continent africà, en quines zones del planeta situaries l’aparició de mutacions que provoquessin un aclariment de la pell?

a) Les mutacions van aparèixer a Oceania i Amèrica.

b) Les mutacions van aparèixer a Europa i Àsia.

c) Les mutacions van aparèixer a l’Àfrica i els individus van emigrar a partir d’allà.

 

Resposta: b) Les mutacions van aparèixer a Europa (mutació gen MATP) i Àsia (mutació gen OCA2).

La menor producció de melanina acompanyada d’una millor retenció de la vitamina D va ser afavorida en regions on la incidència de les radiacions UV era menor.

Font de la imatge: https://higieneambiental.com/malaria-dia-mundial

En el següent enllaç hi ha més informació sobre la pregunta:
– https://sruk.org.uk/es/el-color-de-la-piel-un-ejemplo-de-adaptacion-al-medio-ambiente/