22

b) Al Pròxim Orient, on es troba l’origen del blat com a aliment bàsic.

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha dos continents on aquesta freqüència no arriba a l’1%. Quins?

2

Alguns individus presenten un plec de la parpella que els cobreix la cantonada interna de l’ull. Aquest tret proporciona un major aïllament de l’ull i representa una adaptació al fred i també una protecció contra la ceguesa davant l’alta radiació UV en deserts. En quines poblacions situaries l’aparició d’aquest tret?

1

Fa milers d’anys van aparèixer unes variants genètiques que van permetre reduir l’alçada dels humans per resistir millor a la congelació i adaptar-se a climes de baixes temperatures. En quines poblacions diries que van aparèixer?

2

Sabent que els nostres avantpassats van sorgir d’Àfrica per colonitzar la resta de llocs del món, i que eren de pell fosca degut a l’alta radiació rebuda pel continent africà, en quines zones del planeta situaries l’aparició de mutacions que provoquessin un aclariment de la pell?