Al cromosoma 4, dins del gen TLR1, hi ha un polimorfisme genètic (rs5743618) que presenta dos possibles al·lels: C (20%) i A (80%).
El gen TLR1 permet la fabricació d’una proteïna que juga un paper fonamental en el reconeixement de patògens i en l’activació de la immunitat innata.
L’ al·lel C és el minoritari, i s’ha vist que el genotip CC està associat amb una major resistència a la lepra i una major resposta per part del sistema immunitari Th1 davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, el percentatge d’homozigots CC és de l’11.5%. Hi ha dos continents però, on el percentatge d’individus homozigots CC no arriba a l’1%. Quins dos continents diries que són?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha dos continents on aquesta freqüència no arriba a l’1%. Quins?

a) Europa i Àfrica.

b) Àsia i Àfrica.

c) Amèrica i Àsia.

 

Resposta: b) Àsia i Àfrica.

Font de la imatge: https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://selfdecode.com/snp/rs5743618/