20

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a nivells inferiors de vitamina B12 en aquells individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 20%, però hi ha una població on arriba al 28%. Quina?

17

S’ha vist que aquelles noies que han consumit menys de 260 ml de llet al dia i presenten una variant genètica concreta, mostren un contingut mineral inferior en la seva columna vertebral. Això suggereix que les noies que presenten aquesta variant necessitarien un aport de calci més elevat en la seva dieta. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 18%, però hi ha una població on aquesta arriba al 42.25%. Quina?

7

S’ha vist que aquells individus que pateixen asma infantil, els costa més respirar en aires contaminats per trànsit urbà si presenten una variant genètica concreta. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 19.1%, però hi ha una població on aquesta és només del 6%. Quina?

9

Després de cada àpat, hi ha individus que pateixen una sèrie de símptomes de trastorns digestius a causa de la incapacitat per descomposar la histamina. Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a conferir protecció davant aquesta intolerància a la histamina. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 32%, però existeix una població on només és del 15.2%. Quina?

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb la intolerància a la fructosa. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és nul·la, ja que únicament s’ha trobat en una població, on assoleix la freqüència del 0.9%. En quina població diries que es troba?

14

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on un 61.4% dels individus presenten aquest genotip. On hi ha tants individus amb els ulls blaus?

11

El color de cabell ros molt clar està associat a una variant genètica que el seu màxim de representació es troba en tan sols un continent amb un 1.8% de freqüència. En quin continent diries que és?

7

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada amb individus que presenten una major alçada. La freqüència d’aquesta variant en homozigosi a nivell mundial és del 19.5%, però existeix una població on arriba al 40.8%. Quina?

4

Hi ha una població que presenta una variant genètica associada a una major presència de pigues, color de cabell castany i una alta sensibilitat de la pell davant l’exposició solar, augmentant el risc a desenvolupar càncer de pell. Quina?

6

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència arriba quasi al 50%. En quina?