Al cromosoma 4, dins del gen TLR1, hi ha un polimorfisme genètic (rs5743618) que presenta dos possibles al·lels: C (20%) i A (80%).

El gen TLR1 permet la fabricació d’una proteïna que juga un paper fonamental en el reconeixement de patògens i en l’activació de la immunitat innata.

L’ al·lel C és el minoritari, i s’ha vist que el genotip CC està associat amb una major resistència a la lepra i una major resposta per part del sistema immunitari Th1 davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, el percentatge d’homozigots CC és de l’11.5%. Hi ha una població però, on el 48.5% és homozigot CC. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha una població on aquesta freqüència arriba quasi al 50%. En quina?

a) Població africana.

b) Població americana.

c) Població europea.

 

Resposta: c) Població europea.

Font de la imatge: https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

– https://selfdecode.com/snp/rs5743618/