Al cromosoma 9, dins del gen TLR4, hi ha un polimorfisme genètic (rs1927911) que presenta dos possibles al·lels: A (40%) o G (60%). El genotip AA s’ha vist que influeix en la susceptibilitat a patir efectes adversos a causa de la contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit en aquells individus que pateixen asma infantil.
A nivell mundial, la freqüència del genotip AA és del 19.1%, però hi ha una població on aquesta freqüència és només del 6%. En quina població diries que hi ha menys individus que presenten aquest genotip?

S’ha vist que aquells individus que pateixen asma infantil, els costa més respirar en aires contaminats per trànsit urbà si presenten una variant genètica concreta. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 19.1%, però hi ha una població on aquesta és només del 6%. Quina?

a) Població africana.

b) Població europea.

c) Població xinesa.

 

Resposta: b) Població europea.

Font de la imatge: https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/contaminacion-atmosferica-aumenta-casos-alergias-asma-infantil_201901225c474b110cf2e2fb57833429.html

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1927911/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1927911
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20685742/

  • Kerkhof M, Postma DS, Brunekreef B, Reijmerink NE, Wijga AH, de Jongste JC, Gehring U, Koppelman GH. Toll-like receptor 2 and 4 genes influence susceptibility to adverse effects of traffic-related air pollution on childhood asthma. Thorax. 2010 Aug;65(8):690-7. doi: 10.1136/thx.2009.119636. PMID: 20685742.