Al cromosoma 16, dins del gen MC1R, hi ha un polimorfisme genètic (rs1805005) que presenta dos possibles al·lels: G o T. L’al·lel T és el minoritari i està associat a un color de cabell ros molt clar. A nivell mundial, l’al·lel més comú és el G (96%), mentre que la freqüència de l’al·lel T és només del 4%. En la majoria d’individus del planeta l’al·lel T es troba en heterozigosi, però hi ha un continent on existeix una freqüència d’homozigots TT de l’1.8%. Quin continent diries que és?

El color de cabell ros molt clar està associat a una variant genètica que el seu màxim de representació es troba en tan sols un continent amb un 1.8% de freqüència. En quin continent diries que és?

a) Amèrica.

b) Europa.

c) Oceania.

 

Resposta: b) Europa.

Font de la imatge:https://cactushydrabalm.tumblr.com/post/19421929663

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1805005/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1805005

  • Box NF, Wyeth JR, O’Gorman LE, Martin NG, Sturm RA. Characterization of melanocyte stimulating hormone receptor variant alleles in twins with red hair. Hum Mol Genet. 1997 Oct;6(11):1891-7. doi: 10.1093/hmg/6.11.1891. PMID: 9302268.