Al cromosoma 6, dins del gen IRF4, hi ha un polimorfisme genètic (SNP rs12203592) que presenta dos possibles al·lels: C o T. La presència d’una T en aquest loci (CT o TT) s’ha associat a una major presència de pigues, color de cabell castany i una alta sensibilitat de la pell en resposta a l’exposició solar, conferint un major risc a desenvolupar un carcinoma de cèl·lules basals. En quina població situaries la presència d’aquesta mutació?

Hi ha una població que presenta una variant genètica associada a una major presència de pigues, color de cabell castany i una alta sensibilitat de la pell davant l’exposició solar, augmentant el risc a desenvolupar càncer de pell. Quina?

a) Població nord-americana.

b) Població d’Oceania.

c) Població europea.

 

Resposta: c) Població europea.

Font de la imatge: https://depositphotos.com/stock-photos/brunette-freckles-cute.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1000993
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs12203592

  • Eriksson, N., Macpherson, J. M., Tung, J. Y., Hon, L. S., Naughton, B., Saxonov, S., … Mountain, J. (2010). Web-Based, Participant-Driven Studies Yield Novel Genetic Associations for Common Traits. PLoS Genetics, 6(6), e1000993. doi:10.1371/journal.pgen.1000993