4

Hi ha una població que presenta una variant genètica associada a una major presència de pigues, color de cabell castany i una alta sensibilitat de la pell davant l’exposició solar, augmentant el risc a desenvolupar càncer de pell. Quina?

5

Davant de l’exposició al Sol, alguns individus es bronzegen, mentre que d’altres desenvolupen pigues i cremades epitelials. Hi ha un continent on quasi un 70% dels individus presenta una composició genètica que s’ha vist associada a aquesta protecció dèrmica mitjançant el bronzeig. Quin?