El polimorfisme SNP rs1015362 situat al cromosoma 20 prop del gen ASIP, pot presentar l’al·lel A o G. L’al·lel G és dominant sobre l’A. S’ha vist que els individus amb genotip AA presenten una major probabilitat a bronzejar-se la pell davant de l’exposició al Sol, en comptes de reaccionar-hi mitjançant el desenvolupament de pigues i cremades epitelials. Mentres que en la majoria de poblacions el percentatge d’individus amb genotip AA no arriba a un 20%, hi ha un continent on més del 67% dels individus presenten el genotip AA. Quin diries que és?

Davant de l’exposició al Sol, alguns individus es bronzegen, mentre que d’altres desenvolupen pigues i cremades epitelials. Hi ha un continent on quasi un 70% dels individus presenta una composició genètica que s’ha vist associada a aquesta protecció dèrmica mitjançant el bronzeig. Quin?

a) Àsia

b) Amèrica

c) Àfrica

 

Resposta: c) Àfrica

Font de la imatge: https://www.vix.com/es/imj/salud/5965/remedios-caseros-para-una-piel-quemada-por-el-sol

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre la pregunta
– https://selfdecode.com/snp/rs1015362/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1015362

  • Sulem P, Gudbjartsson DF, Stacey SN, Helgason A, Rafnar T, Jakobsdottir M, Steinberg S, Gudjonsson SA, Palsson A, Thorleifsson G, Pálsson S, Sigurgeirsson B, Thorisdottir K, Ragnarsson R, Benediktsdottir KR, Aben KK, Vermeulen SH, Goldstein AM, Tucker MA, Kiemeney LA, Olafsson JH, Gulcher J, Kong A, Thorsteinsdottir U, Stefansson K. Two newly identified genetic determinants of pigmentation in Europeans. Nat Genet. 2008 Jul;40(7):835-7. doi: 10.1038/ng.160. Epub 2008 May 18. PMID: 18488028.