5

Davant de l’exposició al Sol, alguns individus es bronzegen, mentre que d’altres desenvolupen pigues i cremades epitelials. Hi ha un continent on quasi un 70% dels individus presenta una composició genètica que s’ha vist associada a aquesta protecció dèrmica mitjançant el bronzeig. Quin?