Al cromosoma 3, dins del gen FLNB beta, hi ha un polimorfisme genètic (rs9834312) que presenta dos possibles al·lels: G i A, i està associat amb l’alçada.
El gen FLNB beta codifica per la proteïna filamina B; una proteïna d’unió a actina 278.
S’ha vist que els individus amb genotip GG presenten un alçada major. A nivell mundial, la freqüència d’individus amb genotip GG és del 19.5%, però hi ha una població on el 40.8% dels individus presenta el genotip GG. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que, en homozigosi, s’ha vist associada amb individus que presenten una major alçada. La freqüència d’aquesta variant en homozigosi a nivell mundial és del 19.5%, però existeix una població on arriba al 40.8%. Quina?

a) Població asiàtica.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: c) Població europea.

Font de la imatge: https://www.infogate.cl/2017/01/17/10-problemas-que-las-personas-bajas-entenderan/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs9834312/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19039035/
– https://selfdecode.com/gene/flnb/

  • Lei SF, Tan LJ, Liu XG, Wang L, Yan H, Guo YF, Liu YZ, Xiong DH, Li J, Yang TL, Chen XD, Guo Y, Deng FY, Zhang YP, Zhu XZ, Levy S, Papasian CJ, Hamilton JJ, Recker RR, Deng HW. Genome-wide association study identifies two novel loci containing FLNB and SBF2 genes underlying stature variation. Hum Mol Genet. 2009 May 1;18(9):1661-9. doi: 10.1093/hmg/ddn405. Epub 2008 Nov 27. PMID: 19039035; PMCID: PMC2667283.