10

L’arribada de la menopausa, entre d’altres factors, també està determinat per la genètica. Existeix una variant genètica que s’ha associat a la retirada de la menstruació unes 25 setmanes abans. La prevalença d’aquesta variant en la població mundial és del 50%, però hi ha una població on arriba al 70%. De quina població es tracta?

9

L’arribada de la menopausa, entre d’altres factors, també està determinat per la genètica. Existeix una variant genètica que s’ha associat a la retirada de la menstruació unes 25 setmanes abans. La prevalença d’aquesta variant en la població mundial és del 50%, però hi ha una població on aquesta variant no arriba al 20%. De quina població es tracta?