Al cromosoma 19, dins del gen BRSK1, hi ha un polimorfisme genètic (rs1172822) que presenta dos possibles al·lels: T o C. L’al·lel T està associat amb un inici més temprà de la menopausa, retirant-se la menstruació aproximadament unes 25 setmanes abans.
A nivell mundial, l’al·lel T és present en aproximadament el 50% del total d’individus, ja siguin homozigots TT o heterozigots CT. Però hi ha una població on el percentatge d’individus que duguin una T en el seu genotip (TT o CT) és superior al 70%. Quina població diries que és?

L’arribada de la menopausa, entre d’altres factors, també està determinat per la genètica. Existeix una variant genètica que s’ha associat a la retirada de la menstruació unes 25 setmanes abans. La prevalença d’aquesta variant en la població mundial és del 50%, però hi ha una població on arriba al 70%. De quina població es tracta?

a) Població del Sud d’Àsia.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: a) Població del Sud d’Àsia.

Font de la imatge: https://www.webconsultas.com/menopausia/menopausia-623

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs1172822/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs1172822

  • He C, Kraft P, Chen C, Buring JE, Paré G, Hankinson SE, Chanock SJ, Ridker PM, Hunter DJ, Chasman DI. Genome-wide association studies identify loci associated with age at menarche and age at natural menopause. Nat Genet. 2009 Jun;41(6):724-8. doi: 10.1038/ng.385. Epub 2009 May 17. PMID: 19448621; PMCID: PMC2888798.