10

Hi ha individus que tenen la base i els orificis nassals més amples. Aquesta característica s’ha vist present en aquella gent que viu en llocs càlids i humits. De quines poblacions creus que es tracta?

16

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a una disminució dels nivells de vitamina D en els individus, ja que la proteïna transportadora de vitamina D és menys eficient i no permet que arribi correctament al seu destí. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 20%, però hi ha una població on aquesta arriba al 30%. Quina?

11

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha una població on aquesta arriba al 66%. Quina?

17

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten un comportament més agressiu davant d’una situació d’alta provocació. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 21.3%, però existeix una població on arriba al 47.2%. Quina?

10

L’arribada de la menopausa, entre d’altres factors, també està determinat per la genètica. Existeix una variant genètica que s’ha associat a la retirada de la menstruació unes 25 setmanes abans. La prevalença d’aquesta variant en la població mundial és del 50%, però hi ha una població on arriba al 70%. De quina població es tracta?