15

Una població presenta una cara ampla i plana amb caràcters especialment adaptats al fred extrem (augment de la capa adiposa i reducció de les prominències). De quina població creus que es tracta?