S’ha proposat que la cara mongòlida presenta caràcters especialment adaptats al fred extrem: reducció dels arcs superciliars i els sins frontals, aplanament i augment de l’amplada de la regió orbitària i dels malars per permetre una capa adiposa més gruixuda i la reducció de la prominència nasal. Això redueix el risc de malalties degudes a l’exposició al fred.

La cara plana també està present a les poblacions natives de Sibèria. No obstant això, la cara és la zona anatòmica menys exposada a la congelació (per elevada irrigació) i la protecció teòrica de caràcters com el plec epicant (plec parpebral), el nas curt i pòmuls plànols és dubtosa.

Una població presenta una cara ampla i plana amb caràcters especialment adaptats al fred extrem (augment de la capa adiposa i reducció de les prominències). De quina població creus que es tracta?

a) Població de Mongòlia.

b) Població peruana.

c) Població italiana.

 

Resposta: a) Població de Mongòlia.

Font de la imatge: https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-el-coeficiente-intelectual-de-Mongolia-est%C3%A1-tan-alto-Los-mongoles-tienen-cerebros-inusualmente-grandes

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://human-evolution.blog/human-biology/8-diversidad-humana-y-adaptacion/