3

El virus del Nil Occidental, també anomenat flavivirus, pot infectar de manera més exitosa a aquelles persones que tenen una funció antiviral reduïda. Aquestes persones són més susceptibles a infectar-se’n a causa d’una mutació que els fa més dèbils a l’hora de lluitar contra el virus. On situaries la presència d’aquesta variant genètica?