Quan els éssers humans estan exposats a agents infecciosos, el resultat pot variar: alguns romanen no infectats, alguns que s’infecten romanen asimptomàtics i els individus simptomàtics poden desenvolupar manifestacions clíniques que varien en nombre i gravetat. Es creu que tant l’hoste com els factors ambientals influeixen en el resultat. Una mutació específica al gen OAS1 dóna com a resultat una funció antiviral reduïda, fet que s’associa amb una major taxa d’infecció del virus del Nil Occidental (flavivirus). On situaries aquesta mutació que fa als individus més susceptibles a ser infectats pel virus del Nil Occidental?

El virus del Nil Occidental, també anomenat flavivirus, pot infectar de manera més exitosa a aquelles persones que tenen una funció antiviral reduïda. Aquestes persones són més susceptibles a infectar-se’n a causa d’una mutació que els fa més dèbils a l’hora de lluitar contra el virus. On situaries la presència d’aquesta variant genètica?

a) Europa.

b) Àfrica.

c) Indonèsia.

 

Resposta: a) Europa.

Font de la imatge: https://diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/asi-es-el-virus-del-nilo-que-trae-a-espana-un-mosquito-invasor-y-que-deja-ya-16-hospitalizados/

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
https://www.researchgate.net/publication/24044645_Genetic_Variation_in_OAS1_Is_a_Risk_Factor_for_Initial_Infection_with_West_Nile_Virus_in_Man

  • Lim, J. K., Lisco, A., McDermott, D. H., Huynh, L., Ward, J. M., Johnson, B., … Murphy, P. M. (2009). Genetic Variation in OAS1 Is a Risk Factor for Initial Infection with West Nile Virus in Man. PLoS Pathogens, 5(2), e1000321. doi:10.1371/journal.ppat.1000321