8

Si comparem dos ximpanzés (presos a l’atzar) i dos humans, els ximpanzés tenen més diferències genètiques que els éssers humans entre ells dos.

7

Totes les poblacions humanes formen un únic grup taxonòmic, una sola espècie.

6

Si necessiteu una donació d’òrgans (un ronyó per exemple) és probable que trobeu un donant compatible tan al vostre barri com a Dakar al Senegal.

5

Cap població humana té exclusivament gens propis.

4

La variabilitat genètica entre individus d’un mateix subgrup és superior a la variabilitat genètica mitjana entre subgrups geogràfics.

3

En l’espècie humana no tenim races. Per sota de l’espècie o la subespècie, hi ha poblacions.

2

Davant la quantitat de caràcters fenotípics diferents existents entre les diferents poblacions d’éssers humans en el món podem afirmar l’existència de races humanes. (Fals)