En l’espècie humana hi ha diversitat genètica. Aquesta diversitat s’ha produït, com en els altres animals, a causa de mutacions a l’atzar i per efecte de la selecció natural sobre la freqüència de les variants genètiques en cada població, del flux gènic provocat per migracions i encreuaments entre individus de diferents poblacions, i de la deriva genètica. Però no hi ha conjunts homogenis de variants que permetin definir grans grups humans als quals puguem anomenar races.

Digues si la següent afirmació és Vertadera o Falsa.

En l’espècie humana no tenim races. Per sota de l’espècie o la subespècie, hi ha poblacions.

 

Resposta: Vertadera.

Font de la imatge: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53277956